Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Sjednicom je predsjedavala predsjednica Gradskog vijeća Lahorka Weiss, a nakon aktualnog sata u kojem su vijećnici postavili vijećnička pitanja na sjednici je između ostalog:

–         donesena Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi;

–         donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice;

–         donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Virovitice;

–         donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o  komunalnim djelatnostima;

–         donesena Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica;

–         donesena Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Agencije za razvoj Grada Virovitice;

–         donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Virovitice;

–         donesena Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Virovitica ima udjele u vlasništvu;

–         razmotreno Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac2011. g.;

–         razmotrena Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u 2012. godini;

–         razmotreno Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice;

–         donesena Odluka o objavljivanju javnog poziva za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice;

–         donesena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije za školsku godinu 2012/2013.;

–         donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na:

a)      Statutarnu odluku  o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica

b)      Statutarnu odluku  o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić

c)      Statutarnu odluku  o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

d)      Statutarnu odluku  o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju;

–         razmotreno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u2011. g.;

–         razmotreno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2011. godini;

–         razmotreno Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011.g.;

–         razmotreno Izvješće o Izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za2011. g.;

–         razmotreno Izvješće o Izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011.g.;

–         razmotreno Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Virovitice za 2011.g.;

–         razmotrena Informacija o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda u2011. g.;

–         doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja;

–         utvrđen  prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Bjelovaru i Općinskog suda u Virovitici;

 

 

Skip to content