Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahore Weiss, danas je u vijećnici Gradske uprave održana 15. sjednica Gradskog vijeća. Uz gradske vijećnice i vijećnike sjednici su nazočili gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenik gradonačelnika Ivan Sić te svi gradski pročelnici, direktori gradskih tvrtki i ravnatelji ustanova. Nakon održanog aktualnog sata, vijećnici su nastavili rad i razmatrali sljedeće točke Dnevnog reda:

 • Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 • Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 • Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2014. godini
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2014. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Virovitica za 2014. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2014. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2014. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2014. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2014. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2014. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2014. godinu
 • Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2014. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu REA Sjever za 2014. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2014. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2014.g.
 • Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i voditelja turističkog ureda za 2014. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2014. godinu
 • Donošenje dopuna Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
 • Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Antunovac
 • Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad II
 • Donošenje Odluke o prodaji robe  izvan prodavaonica na području grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade jedinicama lokalne samouprave i nositelju stvarnih prava na građevini namijenjenoj zbrinjavanju otpada
 • Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi grba, zastave, logotipa i naziva Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015. godinu
 • Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2015. godinu
 • Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2015. godini
 • Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015/2016.
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
 • Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkoj zoni Zapad 2 Grada Virovitice
 • Pitanja i prijedlozi.
Skip to content