Održana 14. sjednica Kolegija gradonačelnika

kolegij14Pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina jučer je u sali za sastanke Gradske uprave održana 14. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su se razmatrale sljedeće točke dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
 2. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g.
 3. Razmatranje prijedloga izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2013. g.
 4. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.godinu
 5. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2013.godinu
 7. Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 8. Razmatranje prijedloga Programa program održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2014. godini
 9. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
 10. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
 11. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2014. godinu
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o proširenju djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću Informativnog centra Virovitica
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju kupnje nekretnina u poslovnoj građevini – novoj interpolaciji  kompleksa Palače Pejačević
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Razvojne agencije VTA
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
 17. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Kazališta Virovitica
 18. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
 19. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kazališta Virovitica
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi
 21. Razmatranje prijedloga Odluke oizmjenama i dopunama Odluke o obveznoj deratizaciji na području Grada Virovitice
 22. Razmatranje prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2014.g.
 23. Razmatranje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkoj zoni Antunovac
 24. Razmatranje Odluke namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Virovitice-zapad
 25. Razmatranje Odluke o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za novogodišnje blagdane na području grada Virovitice
 26. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora koji je poslovni prostor smješten u dijelu Mjesnog doma u Podgorju
 27. Razmatranje Odluke o usvajanju Izvješća o jesenskom tretmanu sustavne deratizacije na području grada Virovitice u 2013. godini
 28. Razmatranje Odluke o usvajanju Izvješća o stručnom nadzoru jesenskog tretmana sustavne deratizacije na području grada Virovitice u 2013.g.
 29. Razmatranje Odluke o stavljanju stipendije u mirovanje: a) Matiji Puklavecu, b) Sanji Baškarad
 30. Razmatranje Odluke o raskidu Ugovora o stipendiranju: a) Zvjezdane Puškarić, b) Zlatka Kralja, c) Mate Grbca
 31. Pitanja i prijedlozi
Skip to content