Održana 138. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice

Danas je u prostorijama Gradske uprave s početkom u 09:00 sati održana 138. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin.1 1237897482Danas je u prostorijama Gradske uprave s početkom u 09:00 sati održana 138. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin. Na sjednici su poglavari između ostalog usvojili slijedeće točke dnevnog reda: Utvrđen je prijedlog Statuta Grada Virovitice; Utvrđen je prijedloga Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice; Utvrđen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju športskih objekata u društvenom vlasništvu na području Grada Virovitice u vlasništvo Grada Virovitice; Donesen je Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok” u Virovitici (Sl. vjesnik Grada Virovitice br. 3/98, 2/08); Utvrđen je prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok”; Utvrđen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Virovitice, Odluke o komunalnom doprinosu, Odluke o organizaciji i naplati parkiranja u gradu Virovitici, Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade jedinicama lokalne samouprave i nositelju stvarnih prava na građevini namijenjenoj zbrinjavanju otpada, Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Virovitice, Odluke o obveznoj deratizaciji na području Grada Virovitice, Odluke o mjesnoj samoupravi, Odluke o zakupu zemljišta za postavu montažnih građevina, pokretnih radnji, naprava i deponija te održavanje skupova i Odluke osnivanju Prometne jedinice mladeži Grada Virovitice;
Utvrđen je prijedlog Odluke o odobrenju uporabe grba Grada Virovitice obrtu Online;
Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za korištenje poljoprivrednog zemljišta;
Donesena je Odluka o povjeravanju pružanja usluga socijalne skrbi; Donesena je Odluka o prihvaćanju prijenosa nekretnina u vlasništvu Virovitičko-podravske županije na Grad Viroviticu; Donesena je Odluka o davanju prava građenja; Donesena je Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za korištenje prostora za smještaj telefonskih centrala u društvenim domovima mjesnih odbora na području Grada Virovitice; Donošena je Odluka o davanju na korištenje objekta Udruzi graditelja u Virovitičko-podravskoj županiji 1234 graditelji; Donesena Odluke o usvajanju Programa i plana provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Virovitice u 2009. godini; Donesena je Odluka o rušenju pet stabala breza i jednog stabla bora u ulici T. Masaryka i pet stabala jablana u ulici M. Gupca odvojak prema šećerani; Doneseno je Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne ustanove Vatrogasne postrojbe Virovitica; Donesen je Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Virovitica; Doneseno je Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Virovitice za 2008.g.

Skip to content