Održana 134. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice

Danas je u 9 sati u prostorijama Gradske uprave održana 134. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin.1 1235397648Danas je u 9 sati u prostorijama Gradske uprave održana 134. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin. Na sjednici je između ostalog: Utvrđen je prijedlog Odluke o podjeli trgovačkog društva VIRKOM d.o.o. Virovitica; Utvrđen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju PLIN VTC d.o.o. Virovitica; Utvrđen je prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju komunalnih poslova higijeničarske službe za potrebe grada Virovitice; Donesena je Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu čk.br. 131/2 oranica u Virovitici sa 212 čhv, upisanom u POPIS I k.o. Virovitica; Donesena je Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu i njihovom financiranju iz proračuna Grada Virovitice; Doneseno je Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata udruga za financijsku potporu iz Proračuna Grada; Donesena je Odluka o ustupanju uredske opreme i namještaja Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica; Donesen je Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o provedbi projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj”; Razmotrena je Informacija o provođenju Programa socijalne skrbi u 2008. godini; Doneseno je Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu socijalne karte Grada Virovitice.

Skip to content