Održana 132. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Danas je u 9 sati u prostorijama Gradske uprave održana 132. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin.Danas je u 9 sati u prostorijama Gradske uprave održana 132. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin. Na sjednici je između ostalog utvrđen prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu; Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o zakupu zemljišta za postavu montažnih građevina, pokretnih radnji, naprava i deponija te održavanje skupova; Utvrđen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice; Utvrđen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjesnoj samoupravi; Utvrđen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Prometne jedinice mladeži Grada Virovitice; Donesen je Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Virovitice; Utvrđen je prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu; Doneseno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini; Doneseno je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2008. godini; Doneseno je Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu; Donesena je Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Aeroklubu Virovitica; Donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama gradske uprave; Donesena je odluka o prijenosu u vlasništvo građevinskog zemljišta čk.br. 4482/1 sa 1 j 368 čhv, upisanom u z k. ul. Br. 12262 k.o. Virovitica u Poduzetničkoj zoni Antunovac; Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna DPU ”Južni blok” u Virovitici i upućivanju istog na javnu raspravu; Donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama mjesnih odbora; Razmotren je Godišnji izvještaj o radu Programa međugeneracijske solidarnosti za 2008. godinu „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama”.

Skip to content