Održana 131. sjednica Gradskog poglavarstva

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Uz predsjedavanje gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina danas u 9.00 sati u prostorijama Gradske uprave održana je 131. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice.Uz predsjedavanje gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina danas u 9.00 sati u prostorijama Gradske uprave održana je 131. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice. Na dnevnom redu bile su slijedeće točke koje su Poglavari na ovoj sjednici usvojili: Donesena je Odluka o objedinjenom obračunskom vođenju računa kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb; Donesena je Odluka o visini naknade koju će plaćati jedinice lokalne samouprave koje koriste Gradsko odlagalište Virovitica Gradu Virovitici; Donesena je Odluka o visini naknade koju će plaćati nositelj stvarnih prava na Gradskom odlagalištu Grada Virovitice Gradu Virovitici; Donesena je Odluka o naknadi troškova za održavanje groblja u prigradskom naselju Jasenaš; Donesena je Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni Antunovac; Donesena je Odluka o davanju u podzakup prostora Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici; Donesena je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2009. godinu; Donesen je Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2009. godini; Donesen je Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2009. godinu; Donesena je Odluka o visini sredstava za vijeća mjesnih odbora za 2009. godinu; Donesena je Odluka o odobrenju uporabe naziva Grada Virovitice Udruzi kase uzajamne pomoći Gimnazije Petra Preradovića Virovitica; Donesena je Odluka o odobrenju uporabe naziva i logotipa Grada Virovitice obrtu „Online”; Donesen je zaključak o izgradnji posebne kazete za odlaganje građevinskog otpada; Donesena je Odluka o poništenju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čk.br. 4482/1 sa 1j 368čhv upisanom u zk.ul.br. 12262 k.o. Virovitica, (katastarska oznaka 2709/1 sa 7.079 m) u Poduzetničkoj zoni Antunovac; Razmotrena je zamolba za osiguranjem dopunskih sredstava za rad Javne vatrogasne postrojbe Virovitica za 2009. godinu.

Skip to content