Održana 130 sjednica Gradskog poglavarstva

Uz predsjedavanje gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina danas u 9.00 sati u prostorijama Gradske uprave održana je 130. sjednica Poglavarstva Grada Virovitice.1 1232440621Uz predsjedavanje gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina danas u 9.00 sati u prostorijama Gradske uprave održana je 130. sjednica Poglavarstva Grada Virovitice. Na dnevnom redu bile su slijedeće točke koje su Poglavari na ovoj sjednici usvojili:
Usvojen je Zapisnik sa 128. i 129. sjednice Poglavarstva; Utvrđen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju granice udaljenosti od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada; Utvrđen je prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za zapadnu zonu grada; Donesena je Odluka o usvajanju financijskog izvješća Flore VTC d.o.o. o poslovanju gradskog bazena za 2008. godinu; Donesena je Odluka o usvajanju Plana investicijskog ulaganja za gradski bazen za 2009. godinu; Donesena je Odluka o načinu korištenja rezerviranih parkirališnih mjesta; Donesena je Odluka o potvrđivanju Ugovora o ustupanju tražbine Klasa: 302-01/08-01/32, Urbroj: 2189/01-10/1-08-3 od 11. prosinca 2008. godine; Donesena je Odluka o davanju na korištenje pokretnina Povjerenstvu za izlaganje podataka; Donesena je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu obrta Pekare „LIPA” Ljudevita Gaja 30, u Virovitici; Donesena je Odluka o radnom vremenu prodavaonice „Mikeš 1″ na Trgu fra Bonifacija Gerbera 2, u Virovitici; Donesena je Odluka o radnom vremenu prehrambene prodavaonice „Mikeš 15″ u Ulici J.J. Strossmayera 23, u Virovitici; Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na podzakup prostora Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici; Donesena je Odluka o izboru povjerenika za izmjeru k.o. Požari; Donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni Antunovac; Donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti Kazalištu Virovitica na zaključivanje Ugovora za dobavu i montažu elektromotornih cugova za scenografiju; Donesen je Plan nabave za 2009. godinu; Razmotrena je Zamolba Udruge roditelja poginulih branitelja domovinskog rata Virovitičko-podravske županije za sufinanciranje sanacije spomen-obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata.

Skip to content