Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Danas je s početkom u 9 sati u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 13. sjednica Gradskog  vijeća Grada Virovitice. Na sjednici koja je održana pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss između ostalog je…Danas je s početkom u 9 sati u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 13. sjednica Gradskog  vijeća Grada Virovitice. Na sjednici koja je održana pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss između ostalog je:

– donesena Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2011. godinu,
– donesena Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g.,
– donesena Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2011.g.,
– donesena Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011.g.,
– donesena Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2011.g.,
– donesena Odluka o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Virovitici,
– donesena Odluka o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III,
– donesena Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu čk.br. 2228/5 upisana u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica,
– donesena Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Viroviticu,
– donesena Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Virovitica ima udjele u vlasništvu,
– donesena Odluka o osnivanju Zaklade Grada Virovitice,
– donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice,
– donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
– donesena Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Antunovac,
– donesena Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj,
– donesena Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Virovitice,
– donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
Zlatne plakete “Grb Grada Virovitice” za životno djelo
Zlatne plakete Grada Virovitice,
Zahvalnica Grada Virovitice.,
– razmotreno Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. za 2010. g.
– razmotreno Izvješće o poslovanju Flore VTC d.o.o. Virovitica za 2010. g.,
– razmotreno Izvješće o poslovanju Plin VTC d.o.o. Virovitica za 2010.g.,
– razmotreno Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2010.g.,
– razmotreno Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica u 2010. godini,
– razmotreno Izvješće o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2010. godinu,
– razmotreno Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2010.g.,
– razmotren Izvještaj o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2010.g.,
– razmotrena Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2010. godini,
– razmotrena Informacija o gospodarstvu grada Virovitice za 2010.g.,
– doneseno Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica,
– doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
– doneseno Rješenje o imenovanju tri člana u Upravno vijeće Gradskog muzeja Virovitica,
– doneseno Rješenje o imenovanju tri člana u Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica,
– doneseno Rješenje o imenovanju tri člana u Kazališno vijeće Kazališta Virovitica,
– donesena Odluka o prodaji posebnih dijelova nekretnine i građevinskog zemljišta u kompleksu Palače Pejačević  

Skip to content