Održana 128. sjednica Gradskog poglavarstva

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, predsjedavao je 128. sjednicom Poglavarstva Grada Virovitice, koja je održana danas u prostorijama Gradske uprave sa početkom u 9.00 sati.1 1229435248Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, predsjedavao je 128. sjednicom Poglavarstva Grada Virovitice, koja je održana danas u prostorijama Gradske uprave sa početkom u 9.00 sati.

Na sjednici su poglavari između ostalog utvrdili sljedeće točke dnevnog reda: prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2008. godinu; Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu; prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2008. godini; prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008.godinu; prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2008.godinu; prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2008.godinu; prijedlog Proračuna Grada Virovitice za 2009. godinu; prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2009. godinu; prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu; prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2009. godini; prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2009.godinu; prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2009. godinu; prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu; prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu; prijedlog Programa rada Gradskog vijeća za 2009. godinu; prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever); prijedlog Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC; prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica; prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi; prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Virovitice u 2009. godini; prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja prometne signalizacije – horizontalne i vertikalne na području grada Virovitice i prigradskih naselja u 2009. godini.

Utvrđen je i prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i uređenja nerazvrstanih cesta, nogostupa, kanala i mostova na području grada Virovitice u 2009.godinu. Razmatrano je Izvješće o stanju u prostoru Grada Virovitice za razdoblje od 2004.do 2008.godine te Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice u 2008. godini.

Utvrđen je i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na području Grada Virovitice u 2009. godini te je donesena Odluka o odobrenju isplate naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja Gradskog odlagališta Virovitica.
Donesena su i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijene izgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni II, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji i utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni III, Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Zapad I i Zapad II, Odluka o utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Sjever, Odluka o rušenju devet stabala breza u ulici D. Cesarića, Odluka o rušenju jedanaest stabala breza na Trgu k. Petra Svačića.

Doneseno je i Rješenje o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Virovitica, Odluka o utvrđivanju visine osnovice za izračun plaća djelatnika u ustanovama kulture Grada Virovitice, Odluka o prihvaćanju Sporazuma o visini osnovice za izračun plana djelatnika u ustanovama kulture Grada Virovitice te Odluka o prihvaćanju Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a razmatrana je i Informacija o utrošku pričuve proračuna do 30. 11. 2008.godine.

Skip to content