Održana 121. sjednica Kolegija gradonačelnika

U prostorijama Grada Virovitice održana je 121. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednicom je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a između ostalog razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:

 

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju tvrtke Flora VTC  d.o.o. za 2012. godinu
 2. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Virovitice za 2012.godinu
 3. Razmatranje Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. za 2012. godinu
 4. Razmatranje Izvješća o poslovanju tvrtke PLIN VTC d.o.o. za 2012. godinu
 5. Razmatranje Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2012. g.
 6. Razmatranje Izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever) za 2012.g.
 7. Razmatranje Odluke o uporabi grba, zastave, logotipa i naziva  Grada Virovitice
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjesnoj samoupravi
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o određivanju granica područja naselja Grada Virovitice
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o. za zaduživanje
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Plin VTC d.o.o.
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama grada Virovitice
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2013.g.
 15. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2013.godinu
 16. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim  školama u 2013.godinu
 17. Razmatranje prijedloga Poslovnika o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
 18. Razmatranje Odluke o kupnji nekretnine koja se sastoji iz čk.br. 3956/12 oranica Brekinja sa 1 ral 800 čhv upisane u zk.ul.br. 12868 k.o. Virovitica
 19. Razmatranje Odluke o utrošku sredstava pomoći Državnog proračuna dodijeljenih putem Virovitičko-podravske županije za 2013.godinu
 20. Razmatranje Odluke o sufinanciranju ugradnje sustava za lokalnu razdiobu toplinske energije u stambenim zgradama Trg bana Josipa Jelačića 7 i 8
 21. Razmatranje Odluke o odobrenju isplate pomoći povodom uskršnjih blagdana
 22. Razmatranje Odluke o sufinanciranju ugradnje sustava za lokalnu razdiobu toplinske energije u stambenim zgradama Trg bana Josipa Jelačića 7 i 8
 23. Razmatranje Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe za financije
 24. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2012.g.
 25. Razmatranje o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2012.g.
 26. Razmatranje Informacije o provođenju programa socijalne skrbi u 2012. godini
 27. Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda u 2012. godini
 28. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada Virovitice za 2012.godinu
 29. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 2011/2, čk.,br. 2019/3, čk.br. 2160 i čk.br. 2018/3
Skip to content