Održana 120. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 120. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a uz gradske pročelnike sjednici je nazočila i zamjenica gradonačelnika Željka Grahovac te ravnatelji i direktori koji su podnosili godišnja izvješća.

Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Plin VTC d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju sufinanciranja kapitalnog projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i trodijelne školske športske dvorane
 • Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Virovitice za projekt „Rekonstrukcija rekreacijske zone na Virovitičkim jezerima“
 • Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Virovitice za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića – Sveti Đurađ“
 • Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
 • Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2017.g
 • Razmatranje prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2017. godini
 • Razmatranje Izvješća o provedenom postupku likvidacije Poslovnog centra Virovitica d.o.o.  u likvidaciji
 • Razmatranje Zaključka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Korija
 • Razmatranje Informacije o utrošku pričuve Proračuna do 28. veljače 2017.g.
 • Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
 • Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljištu čk.br. 154/5 Trg kralja Petra Svačića sa 942 m2 upisanog u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 • Razmatranje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2017. g.

 

Skip to content