Održana 120. sjednica Gradskog poglavarstva

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, predsjedavao je danas održanoj sjednici Gradskog poglavarstva Grada Virovitice na kojoj je između ostalog utvrđen prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Južni blok” u Virovitici…Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, predsjedavao je danas održanoj sjednici Gradskog poglavarstva Grada Virovitice na kojoj je između ostalog utvrđen prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Južni blok” u Virovitici. Utvrđen je i prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ” Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa u Virovitici”. Donesena je Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta za područje Grada Virovitice. Utvrđen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama. Donesena je odluka o razvrgnuću suvlasništva na zemljištu čk.br. 82/3 i zemljištu čk.br. 82/1 oba upisana u k.o. Virovitica. Razmatrana je i Informacija o stanju ovisnosti u 2007. godini za područje Virovitice, kao i Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2009. godinu.

Skip to content