Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice u petak, 19. prosinca, u Palači Pejačević održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice na kojoj je između ostalog:
– donesena Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu,
– donesena Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
– donesena Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2014. godini,
– donesena Izmjena Programa utroška sredstava spomenička rente za 2014. godini, – donesena Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu,
– donesena Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu, – donesena Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu,
– donesena Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2014. godinu,
– donesen Proračun Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu,
– donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2015.g., – donesen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini,
– donesen Program održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2015. godini,
– donesen Program utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2015. godinu,
– donesen Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu,
– donesen Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
– donesen Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu,
19. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2015. godinu,
– donesena Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o. za zaduživanje,
– donesena Odluka o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Plin VTC d.o.o.,
– donesena Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice
– donesena Odluka o razvijanju distribucijske mreže za toplinske sustave na području Grada Virovitice,
– donesena Odluka o donošenju izmjena Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice,
– donesena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama,
– donesena Odluka o organizaciji i naplati parkiranja u gradu Virovitici,
– donesena Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2015. godini,
– donesen Program rada Gradskog vijeća za 2015. godinu,
– donesena Odluka o prodaji građevinskog zemljišta čk.br. 731/1 Ulica Tomaša Masaryka škola k.br.3 na 700m2, dvorište sa 3623 m2 ukupne površine 4323m2 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica,
– donesena Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice,
– donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Virovitice u 2015. godini,
– donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica,
– razmotrena Informacija o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice u 2013. godini,
– razmotreno Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2013.godinu,
– razmotrena Informacija o stanju ovisnosti za 2013. godinu,
– razmotren Izvještaj o mjerenju koncentracije alergogene peludi u vanjskoj atmosferi na području Virovitičko-podravske županije – Grad Virovitica i okolica u 2014. godini,
– utvrđen prijedlog za razrješenje i imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju smrt, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje grada Virovitice…

Skip to content