Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss danas je s u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 12. sjednica Gradskog  vijeća Grada Virovitice. Na sjednici je između ostalog….1 1302604036Pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss danas je s u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 12. sjednica Gradskog  vijeća Grada Virovitice. Na sjednici je između ostalog:

– donesen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2010. godinu,
– donesena Odluka o utrošku sredstava pomoći Državnog proračuna dodijeljenih putem Virovitičko-podravske županije za 2011. godinu,
– donesena Odluka o komunalnim zonama,
– donesena Odluka o komunalnom doprinosu,
– donesena Odluka o komunalnim djelatnostima,
– donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi,
– donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o premještanju i blokiranju vozila,
– donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima,
– donesena Odluka o izmjenama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,
– donesena Odluka o prihvaćanju Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice,
– donesena Odluka o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama,
– donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja na zemljištu čk.br. 3224/5 sa 30.658 m2 upisanim k. o. Virovitica,
– donesena Odluka o kupnji nekretnina čk.br. 4556/1,
– donesena Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2011. godini,
– donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice,
– donesena Odluka o prihvaćanju Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER”
– donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica,
– razmotreno Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. u 2010.g.,
– razmotren Izvještaj o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 2010. g.,
– razmotreno Izvješće o djelovanju Športske zajednice za 2010. godinu,
– razmotreno Izvješće o radu Kazališta Virovitica za 2010. godinu,
– razmotreno Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 2010. godini,
– razmotreno Izvješće o radu za 2010. godinu Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica,
– razmotreno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2010. godini,
– razmotrena Informacija o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2010. godini,
– doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice,
– utvrđen Prijedlog za imenovanje zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje grada Virovitice,
– utvrđen Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici,
– donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
– donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti gradonačelniku da na skupštini Virkom d.o.o. može opozvati i imenovati upravu društva,
– donesena Odluka o sklapanju ugovora za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za sjetvenu godinu 2010/2011

3 1302604112.

Skip to content