Održana 118. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 118. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a uz gradske pročelnike sjednici je nazočili i zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan Sić.

Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda::

 1. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine
 2. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2016. godinu
 3. Razmatranje Izvješća o radu Skloništa za životinje Virovitica za 2016. godinu
 4. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2016. godinu
 5. Razmatranje Izvještaja o radu Flore VTC d.o.o. na Gradskom odlagalištu za 2016. godinu
 6. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2016. godinu
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju granice udaljenosti od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja poslova održanja prometne signalizacije na području Grada Virovitice
 10. Razmatranje prijedloga Odluke
 11. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2016. godini
 14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
 15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
 16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2016. godini
 18. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2016. godini
 19. Razmatranje Plan raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za 2017. godinu
 20. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
 21. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada    Virovitice u 2016. godini
 22. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju tvrtke Poslovni park Virovitica d.o.o. u poslovnom objektu bivšeg Doma HV za razdoblje listopad – prosinac 2016. godine
 23. Razmatranje Odluke o visini sredstava za vijeća mjesnih odbora za 2017. godinu
 24. Razmatranje Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Virovitica
 25. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora – javnog ureda u objektu br. 19. u ulici Matije Gupca 63 u Virovitici
 26. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora – jednog ureda na Trgu kralja Tomislava 6/I u Virovitici
 27. Razmatranje Odluke o produžavanju zakupa poslovnog prostora trgovačkom društvu Čazmatrans – promet d.o.o.
 28. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada Virovitice za 2016. g.

 

Skip to content