Održana 117. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 117. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a uz gradske pročelnike sjednici je nazočili i zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan Sić.

Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

  1. Razmatranje Odluke o prodaji dijela neizgrađenih građevinskih zemljišta čk.br. 735 sa 5564m2 upisanog u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica, u površini od 26 m2 i čk.br. 659/3 sa 3 čhv upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica – po novom premjeru 36/591 dijela zemljišta čk.br. 1044 sa 591m2 upisanog u zk.ul.br. 396 k.o. Virovitica – centar
  2. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama mjesnih odbora
  3. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama Gradske uprave
  4. Razmatranje Informacije do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom u 2017. imovini
  5. Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode u 2016. godini
Skip to content