Objavljeno:

Podijeli:

Slične objave

Održana 114. sjednica Kolegija gradonačelnika

Popularni sadržaj

kolegijU sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, danas je održana 114. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Virovitice. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštitite i spašavanja Grada Virovitice
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana civilne zaštite Grada Virovitice
 3. Razmatranje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice
 4. Razmatranje prijedloga Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Virovitice
 6. Razmatranje Informacije o utvrđivanju visine iznosa do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2013.g.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2013.g.
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama grada Virovitice
 10. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Virovitice
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice
 14. Razmatranje Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2012. godine
 15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2012. g.
 16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.g.
 17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2012.g.
 18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012.g.
 19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. g.
 20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012.g.
 21. Razmatranje Izviješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2012. godini
 22. Razmatranja Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2013. godinu
 23. Razmatranje Odluke o prijenosu javnih cesta kojima je upravljala Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije
 24. Razmatranje Odluka o prihvaćanju donacije
 25. Razmatranje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
Skip to content