Održana 114. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

kolegijU sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, danas je održana 114. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Virovitice. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštitite i spašavanja Grada Virovitice
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana civilne zaštite Grada Virovitice
 3. Razmatranje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice
 4. Razmatranje prijedloga Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Virovitice
 6. Razmatranje Informacije o utvrđivanju visine iznosa do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2013.g.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2013.g.
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama grada Virovitice
 10. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Virovitice
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice
 14. Razmatranje Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2012. godine
 15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2012. g.
 16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.g.
 17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2012.g.
 18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012.g.
 19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. g.
 20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012.g.
 21. Razmatranje Izviješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2012. godini
 22. Razmatranja Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2013. godinu
 23. Razmatranje Odluke o prijenosu javnih cesta kojima je upravljala Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije
 24. Razmatranje Odluka o prihvaćanju donacije
 25. Razmatranje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
Skip to content