Održana 114. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 114. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a uz gradske pročelnike sjednici je nazočili i zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan Sić. Na sjednici su razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. g.
 2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2016. godini
 4. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2016. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 7. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
 8. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2016. godinu
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji građevinskog zemljišta i građevine izgrađene na čk.br. 848/7 k.o. Virovitica
 10. Razmatranje prijedloga Odluke izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištu čk.br 2275/2 potok u Bataliji sa 22 čhv upisanom u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Milanovac
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Virovitici
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Virovitice
 17. Razmatranje prijedloga Strategije raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za razdoblje 2016.-2020. godine
 18. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Virovitice u 2015. godini
 19. Razmatranje Odluke o prijenosu prava vlasništva na dijelovima zemljišta čk.br. 94/2, čk.br.311/4, čk.br. 706, upisanih u k.o. Virovitica (u postupku preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Virovitica-centar, 478/1601 dijela čk.br. 1169/2 sa 1601 m2 upisanog u zk.ul.br. 632 k.o. Virovitica-centar)
 20. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta čk.br. 6513/1 sa 55 čhv i čk.br.6513/2 sa 159 čhv, upisanih u zk.ul.br. 12035 k.o. Virovitica
 21. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta čk.br. 2234/26 sa 951 m2 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
 22. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Poslovnog parka Virovitica d.o.o. u poslovnim objektu bivšeg Doma HV za razdoblje srpnja-rujan 2016. godine
 23. Razmatranje Odluke o odobravanju isplate pomoći povodom božićnih blagdana
 24. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 30. 11. 2016.g.
 25. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora-ugostiteljskog objekta smještenog u dijelu Mjesnog doma u Milanovcu
 26. Razmatranje Odluke o produžavanju zakupa poslovnog prostora trgovine u dijelu Mjesnog doma u Podgorju
 27. Razmatranje Plana savjetovanja s javnošću za 2017. godinu
 28. Razmatranje Plana savjetovanja s javnošću za 2017. godinu
 29. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji naplete parkiranja

 

Skip to content