Održana 114. sjednica Gradskog poglavarstva

Danas je održana 114. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice na kojoj su uz ostalo usvojene Odluka  o prijenosu prava vlasništva na vatrogasnom vozilu kojom se prenosi pravo vlasništva nad vatrogasnim vozilom…1 1221571244Danas je održana 114. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice na kojoj su uz ostalo usvojene Odluka  o prijenosu prava vlasništva na vatrogasnom vozilu kojom se prenosi pravo vlasništva nad vatrogasnim vozilom (autoljestve) prenosi sa Grada na JVP Virovitica , a sukladno Odluci MUP-a od 27. kolovoza ove godine, te Odluka o osnivanju služnosti vodova na zemljištu čkbr. 2050/25 k.o Virovitica.

Ovom odlukom se isplaćuje naknada vlasnicima navedenog zemljišta zbog umanjene vrijednosti s obzirom da je projektom predviđenom da se postave cijevi na navedenom zemljištu kako bi se u slučaju velikih količina oborina odveo višak oborinskih voda u za to predviđene kanale, konkretno kanal Virbo 2.

Uz ove odluke razmatrana je i informacija o utrošku pričuve proračuna do 31. 07. i 31. 08 2008. godine, donesena je i dopuna plana nabave za 2008. godinu vezana za opskrbu električnom energijom. S obzirom na promjene načina opskrbe električnom energijom od strane HEP-a, potrebno je provesti postupak javne nabave kako bi se osigurala opskrba el. energijom, pa je stoga i donesena naprijed navedena dopuna.

Brass Quintet Virovitica, dobio je dopuštenje za korištenje imena „Virovitica“ u svome nazivu, a o upotrebi grba Grada Virovitice u grbu navedenog Quinteta odlučivat će Gradsko vijeće na svojoj sljedećoj sjednici.

Razmatrani su i prijedlozi Odluka o dopuni Odluka o osnivanju Poduzetničkih zona III i Sjever. Poduzetnička zona III osnovana je 30. lipnja 2005. godine, a s obzirom da se na dijelu zone prije podnošenja zahtjeva za osnivanje Gradskom vijeću vodio postupak radi povrata imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i koji je tek nedavno okončan, predlaže se Gradskom vijeću da usvoji gore spomenutu odluku kojom se zoni dodaju nove nekretnine.

Poduzetnička zona Sjever od posebnog je značaja za Grad Viroviticu, a svrha i cilj proširenja je razvoj gospodarstva, odnosno poticanje ostvarivanja poduzetničkih projekata, privlačenje domaćih i stranih ulaganja, povećanje broja zaposlenih i samim time sveukupni razvoj Virovitice. Kako je Vlada RH krajem 2007. godine darovala Grad Virovitici zemljište u navedenoj zoni, predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke kojom Poduzetnička zona Sjever dobiva dodatnih 6,73 ha.

Poglavari su usvojili i Odluku o kupnji 1/6 dijela zemljišta čkbr. 78/2 k.o. Virovitica. Kako je Grad Virovitica ishodio lokacijsku dozvolu za izgradnju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, a istom je predviđena parcelacija, odnosno objedinjavanje svih čestica, potrebno je otkupiti gore navedeno zemljište kako bi se gore navedena parcelacija realizirala, a samim time bi se dobila ukupna površina od 19980 m2.

Skip to content