Održana 112. sjednica Kolegija gradonačelnika

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 112. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a uz gradske pročelnike sjednici je nazočio i zamjenik gradonačelnika Ivan Sić.

Na sjednici su razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 • Razmatranje Odluke o prodaji dijela zemljišta čk.br. 2275/3, upisanih u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica, u površini od 161 m2 (katastarska oznaka dio zemljišta čk.br. 538/2 i čk.br. 538/3, upisanih u k.o. Virovitica-grad), po novoj izmjeni dio zemljišta čk.br. 205 k.o. Virovitica-centar
 • Razmatranje Odluke o trajanju manifestacije „Prosinac u gradu“
 • Razmatranje Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
 • Razmatranje Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Jan Vlašimsky  Virovitica
 • Razmatranje Odluke o prihvaćanju Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske za Grad Viroviticu za 2017. godinu
 • Razmatranje Odluke o visini osnovice za izračun plaća zaposlenika u ustanovama kulture Grada Virovitice
 • Razmatranje Odluke o utvrđivanju visine osnovice za izračun plaća za djelatnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice
 • Razmatranje Sheme mobilizacije stožera civilne zaštite Grada Virovitice
 • Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračun do 31. 10.2016. g.
 • Razmatranje Odluke o raskidu ugovora o pravu građenja na građevinskom zemljištu i građevini izgrađenoj na čk.br. 848/7 k.o. Virovitica
 • Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora trgovine u Rezovačkim Krčevinama
 • Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u dijelu mjesnog doma Milanovac
 • Razmatranje Odluke o prodaji tri kalijeve peći iz mjesnog doma Milanovackolegij-2

 

Skip to content