Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Danas je u velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon održanog aktualnog sata sjednica je nastavljena po sljedećem Dnevnom redu;…
Danas je u velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon održanog aktualnog sata sjednica je nastavljena po sljedećem Dnevnom redu;

• Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
• Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
• Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice
• Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice
• Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja grada Virovitice
• Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja bivše vojarne „Virovitica” u Virovitici
• Donošenje Odluke o utvrđivanju novčane naknade za obavljanje djelatnosti distribucije plina
• Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine
• Razmatranje Informacije o utvrđivanju visine iznosa do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u 2011. godini
• Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada Virovitice za 2010.
• Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. g.
• Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2010. godini
• Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu
• Razmatranje Izvješća o Izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
• Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Virovitice za 2010. godinu
• Razmatranje Informacije o provođenju programa socijalne skrbi u 2010. godini
• Donošenje Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Virovitice
• Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice
• Pitanja i prijedlozi.

Skip to content