Održana 109. sjednica Kolegija gradonačelnika

kolegij 15U sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, danas je održana 109. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Virovitice. Na sjednici su razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za2012. g.
 2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za2012. g.
 3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u2012. g.
 4. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2012.g.
 5. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za2012. g.
 6. Razmatranje prijedloga  Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012.g.
 7. Razmatranje Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2012.g.
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu imovine trgovačkom društvu Flora VTC d.o.o.
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o darovanju zemljišta čk.br. 1175/5 površine5.200 m2k.o. Virovitica
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Virovitice
 12. Razmatranje prijedloga Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada

Virovitice u 2012. godini

 1. Razmatranje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2013.g.
 2. Razmatranje Odluke raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskih parcela (zemljišta) i objekta u poduzetničkim zonama grada Virovitice
 3. Razmatranje Odluke o odobrenju isplate pomoći povodom božićnih blagdana
 4. Razmatranje Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
 5. Razmatranje Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite u Grada Virovitice
 6. Razmatranje Odluke o imenovanju voditelja skloništa
 7. Razmatranje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan rasporeda prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici za 2013.g.
 8. Razmatranje Odluke o organizaciji pripravnosti i dežurstva službenika Grada Virovitice za vrijeme rada zimske službe
 9. Razmatranje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za građansku prevenciju
 10. Razmatranje Izvješća o radu Razvojne agencije Sjever – DAN za 2011.g.
 11. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 30. 11. 2012.g.

 

Skip to content