Održana 107. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 107. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a uz gradske pročelnike sjednici je nazočila i zamjenica gradonačelnika Željka Grahovac.

Na sjednici su razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

• Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.
• Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2015. godinu
• Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u Poduzetničkim zonama Grada Virovitice
• Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljišta čk. br. 735 sa 5564 m² upisanog u zk. ul. br. 12772 k. o. Virovitica (katastarska oznaka čk. br. 1334 k. o. Virovitica-grad), u površini od 26m²
• Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištima čk. br. 2275/3 kanal javno dobro sa 164 čhv i čk. br. 2275/4 kanal Batalija sa 45 čhv, upisanim u zk. ul. br. 12794 k. o.Virovitica
• Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na zemljištu čk. br. 8196 Kanal u Taborištu sa 152 čhv upisanom u POPIS I k. o. Virovitica
• Razmatranje prijedloga Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta na području Grada Virovitice za sjetvenu 2016/2017 godinu
• Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja poslova montaže i demontaže dekorativne rasvjete na području Grada Virovitice
• Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice za sezonu 2016/2017
• Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja radova na održavanju javne rasvjete u 2017. godini
• Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
• Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 31. 08. 2016.g.

Skip to content