Održana 106. sjednica Kolegija gradonačelnika

kolegij 1U sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, danas je održana 106. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Virovitice. Na sjednici su razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:

 1. Razmatranje Informacije o stanju ovisnosti za 2011. godinu
 2. Razmatranje Izvještaja o mjerenju koncentracije peludi na području Virovitice u 2012.    godini
 3. Razmatranje Prijedloga Proračuna Grada Virovitice za 2013.godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
 4. Razmatranje Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2013.godinu
 5. Razmatranje Prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
 6. Razmatranje Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2013.godini
 7. Razmatranje Prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2013.godinu
 8. Razmatranje Prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.godinu
 9. Razmatranje Prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2013.godinu
 10. Razmatranje Prijedloga Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013.godinu
 11. Razmatranje Prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2013. godini
 12. Razmatranje Prijedloga Programa rada Gradskog vijeća za 2013. godinu
 13. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 1. Razmatranje Prijedloga Odluke o darovanju zemljišta čk.br. 1175/2 upisane u zk.ul.br. 73 k.o. Virovitica
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o darovanju čk.br. 2228/5 upisanog u zk.ul.br. 11865       k.o. Virovitica
 3. Razmatranje Prijedloga Odluke o darovanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni II čk.br. 4556/45, upisanog u zk.ul.br. 11656 k.o. Virovitica
 4. Razmatranje Prijedloga Odluke o darovanju zemljišta čk.br. 1175/5 površine5.200 m2 k.o. Virovitica
 5. Razmatranje Prijedloga Odluke o izboru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih radova na području Grada virovitice zona istok
 6. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog –izmjene i dopune Statuta Osnovne škole, Ivane Brlić-Mažuranić
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog –izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“
 8. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog –izmjene i dopune Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
 9. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o visini osnovice za izračun plaća   djelatnika   Grada Virovitice, Kazališta Virovitice, Gradskog muzeja Virovitica i Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, te Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnike Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2013. godinu
 10. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Flora vtc d.o.o. na gradskom bazenu za 2012. godinu
 11. Odluka o izboru zakupnika neizgrađenog građevinskog zemljišta čkbr. 2576/1 k.o. Virovitica-grad
 12. Razmatranje Rješenja o imenovanju nadzornog inženjera
 13. Razmatranje izmjene i dopune Programa Poljoprivrednog zemljišta
 14. Razmatranje Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstava za hortikulturno uređenje grada

 

Skip to content