Održana 105. sjednica Kolegija gradonačelnika

kolegij105U sali za sastanke Gradske uprave, danas je održana 105. sjednica kolegija gradonačelnika. Uz predsjedanje sejdnicom gradonačelnika Ivice Kirine, raspravljalo se u sljedećim točkama Dnevnog reda:

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup nekretnine oznake čkbr. 2576/1 oranica površine 14.775 m2 upisane u posjedovni list broj 6738 k.o. Virovitica – grad,
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o odobrenju isplate naknade vlasniku nekretnine u zoni utjecaja Gradskog odlagališta Virovitica,
  3. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 30. 09. 2012.g.,
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o održavanju nerazvrstanih cesta sezona 2012/2013.,
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području grada Virovitice tijekom 2013. godine,
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova montaže i demontaže dekorativne rasvjete u 2013. godini,
  7. Razmatranje Prijedloga Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu,
  8. Razmatranje prijedloga Odluke o provedenom nadmetanju za zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Stjepana Radića bb Virovitica
  9. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content