Održana 105. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 105. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a uz gradske pročelnike sjednici je nazočila i zamjenica gradonačelnika Željka Grahovac. Na sjednici su razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

  • Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu,
  • Razmatranje Odluke o prodaji dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta čk.br. 686/1 sa 290 m2 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica, u površini od 103 m2 (po novom premjeru zemljište čk.br. 1070/2 sa 103 m2 upisano u zk.ul.br. 1041 k.o. Virovitica – centar),
  • Razmatranje Odluke o prodaji dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta čk.br. 654/4 sa 997 m2 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica, u površini od 39 m2 (po novom premjeru 39/793 dijela zemljišta čk.br. 1134 sa 793 m2 upisanog u zk.ul.br. 1021 k.o. Virovitica-centar),
  • Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora-ugostiteljskog objekta u Mihanovićevoj ulici u Virovitici,
  • Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 30.06.2016. godine,

 

Skip to content