Održana 103. Sjednica Kolegija gradonačelnika

kolegij 21U sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, danas je održana 103. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Virovitice. Na sjednici su razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:

 1. Razmatranje Izvješća o radu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2011.g.
 2. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za razdoblje 01.01.-31.12.2011.g.
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izuzimanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice i stavljanje na raspolaganje Općini Špišić Bukovica
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju izmjene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa  i velikih nesreća za područje grada Virovitice
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama Grada Virovitice
 6. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju II. Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER“
 7. Razmatranje Odluke o objavi javnih natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti

            putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslove

 1. Razmatranje Odluke o nadoknadi gubitka prihoda od naplate parkiranja
 2. Razmatranje Informacije o provođenju mjera socijalne karte Grada Virovitice za 2011.g.
 3. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2011.g.
 4. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 31. 08. 2012.g.

 

Skip to content