Održana 101. Sjednica Kolegija gradonačelnika

U sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, danas je održana 101. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Virovitice. Na sjednici su razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2012. godinu
 2. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stanova i poslovnih prostora smještenih u stambeno-poslovnoj građevini u Virovitici u Ulici Stjepana Radića 21
 3. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskih parcela u poduzetničkim zonama Grada Virovitice
 4. Razmatranje Pravilnika o službenoj odori i opremi prometnog redara
 5. Razmatranje Naputka o uredskom poslovanju
 6. Razmatranje prijedloga Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
 7. Razmatranje Rješenja o imenovanju članova Komisije za otvaranje ponuda za zakup poslovnog prostora
 8. Razmatranje Rješenja o imenovanju članova u Povjerenstvo za provođenje postupka prijenosa cesta
 9. Razmatranje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2012.g.
 10. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 31.07.2012.g.
 11. Razmatranje Rješenja o isplati novčane donacije Češkoj besedi Virovitica
Skip to content