Održana 1. sjednica Kolegija gradonačelnika

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 1. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 • Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2016. godini
 • Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu REA Sjever za 2016. godinu
 • Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Virovitice
 • Razmatranje prijedloga Odluke o porezima Grada Virovitice
 • Razmatranje Odluke o odobrenju isplate naknade vlasnicima nekretnine u zoni utjecaja Gradskog odlagališta Virovitica
 • Razmatranje Odluke o prihvatu darovanja nekretnine koja se sastoji iz 1/3 dijela čk.br. 3811 sa 188 čhv upisane u zk.ul.br. 11007 k.o. Virovitica, povezane sa vlasništvom posebnog dijela nekretnine – škola, kuća br. 1c na Školskom trgu u Koriji, u površini od 262m“ upisanom u zk. ul.br. 11010 k.o. Virovitica
 • Razmatranje Odluke o prodaji dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta čk.br. 1992/2 sa 32 čhv upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica, u površini od 104m2 (po novom premjeru 104/526 dijela čk.br. 720 sa 526 m2 upisane u zk.ul.br. 2096 k.o. Virovitica – centar)
 • Razmatranje Odluke o prodaji nekretnine čk.br. 4536/27 površine 190 čhv upisana u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
 • Razmatranje Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti vodova na zemljištu čk. br. 336/1 sa 1970 m2 upisanom u zk.ul. br. 2142 k.o. Suhopolje
 • Razmatranje Odluke o odobrenju zamjene tende na stambenoj zgradi u Virovitici, Trg kralja Tomislava 2
 • Razmatranje Odluke o sudjelovanju investitora Ivane Štengl iz Virovitice u izgradnji javnih parkirališta
 • Razmatranje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju tvrtke Poslovni park Virovitica d.o.o. u poslovnom objektu bivšeg Doma HV  za razdoblje siječanj-ožujak 2017. g.
 • Razmatranje  Odluke o izboru najpovoljnijeg ovlaštenika za izradu Operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Grada Virovitice
 • Razmatranje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Virovitice i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Virovitice
 • Informacija o utrošku pričuve proračuna do 31. svibnja 2017.
 • Razmatranje Odluke o dokupu i dodjeli udžbenika učenicima od 1. do  4. razreda osnovnih škola s područja Grada Virovitice
 • Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  koeficijentima za obračun plaća službenika i  namještenika Grada Virovitice
Skip to content