Održana 1. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Danas je u velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 1. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon aktualnog sata, vijećnici su usvojili godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2008. godinu…Danas je u velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 1. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon aktualnog sata, vijećnici su usvojili godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2008. godinu te donijeli odluku o raspodjeli rezultata za 2008. godinu. Isto tako donesen je i rebalans proračuna za 2009. godinu koji sada iznosi 100.920.000,00 kuna ( smanjenje za 0,70%).

Razmatrano je i izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja grada Virovitice za 2008.g. Vezano za ovo Izvješće, istaknuto je zadovoljstvo što na rad i poslovanje Grada Virovitice nisu utvrđene nikakve nepravilnosti niti nezakonitosti, da su svi postupci javne nabave kao i drugi postupci vezani za kupovinu ili prodaju nekretnina, nabavu opreme, način poslovanja vezanih za financijske tokove kao i drugo djelovanje koje je predmet kontrole Državne revizije uredni i bez ikakvih primjedbi i nezakonitosti.

Na današnjoj sjednici razmatrana su i izvješća o poslovanju za 2008. godinu virovitičkih komunalnih tvrtki Flore Vtc i Virkoma te izvješće o poslovanju Razvojne agencije Sjever – DAN. Razmatrana su izvješća i kulturnih i športskih ustanova, pa su tako na dnevnom redu bila i izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2008. godinu te ona o radu Gradske knjižnice i čitaonice i Kazališta Virovitica.

Gradsko vijeće donijelo je i odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice za 2009. godinu, pa će tako Zlatna plaketa „Grb Grada Virovitice” za životno djelo biti posmrtno dodijeljena Vladimiru Bakiću. Zlatna plaketa Grada Virovitice ove će godine biti dodijeljena Poljoprivrednoj zadruzi branitelja „Zlatni vrtovi” te Javnoj ustanovi Vatrogasnoj postrojbi Virovitica, a biti će dodijeljeno i devet zahvalnica Grada Virovitice.

Na dnevnom redu prve sjednice novog saziva Gradskog vijeća bile su i sljedeće točke:Donošenje Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2009. godinu;
Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2009. godini;
Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu;
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu;
Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o. Virovitica, Ferde Rusana 2;
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava od posebnog interesa;
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Virovitice;
Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina;
Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Virovitice ;
Donošenje Odluke o naknadama troškova vijećnicima, zamjenicima gradonačelnika Grada Virovitice i članovima radnih tijela;
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica;
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Socijalne karte Grada Virovitice;
Razmatanje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2008. godinu;
Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda u 2008. godini;
Donošenje Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Flora VTC d.o.o. Virovitica;
Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Virkoma d.o.o. Virovitica;
Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora PLIN VTC d.o.o. Virovitica;
Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
Donošenje Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak” Virovitica;
Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić.

Skip to content