Održan zbor građana u Sv. Đurđu

U Mjesnom domu Sv. Đurađ jučer je u sklopuodržavanja zborova građana mjesnih odbora održan sastanak gdje su predsjednikMjesnog odbora Sv. Đurađ i virovitički gradonačelnik Zvonko Kožnjak daliinformacije o izvršenim aktivnostima na području Sv. Đurđa.U Mjesnom domu Sv. Đurađ jučer je u sklopu održavanja
zborova građana mjesnih odbora održan sastanak gdje su predsjednik Mjesnog
odbora Sv. Đurađ i virovitički gradonačelnik Zvonko Kožnjak dali informacije o
izvršenim aktivnostima na području Sv. Đurđa.

Tijekom 2007. godine na području Mjesnog odbora Sv. Đurađ
izvedeni su sljedeći radovi: rekonstruiran je
put Sv. Jurja ( klanac prema crkvi) te prilaz prema školi, napravljene
su dvije taložnice u Mlinskoj ulici,
izvršeno je nasipavanje klanaca kamenim agregatom, izrađeni su crijevni
propusta za pristup poljoprivrednim parcelama, kupljeni su traktorska kosilica
i materijal za potrebe mjesnog doma dok
će se do završetka godine postaviti i novo autobusno stajalište.

Raspravljano je i o predloženom programu i planu rada u
Mjesnom odboru za 2008. godinu kao i o sredstvima koje je potrebno osigurati za
radove u Proračunu Grada Virovitice za sljedeću godinu.

Jedan od najvažnijih projekata na području Mjesnog odbora
Sv.Đurađ, u svakom slučaju je izgradnja kanalizacije koja obuhvaća i
kanalizaciju za Podgorje, Golo Brdo i Koriju. Vezano za izgradnju kanalizacije
u samom mjestu neophodno je prethodno bilo izgraditi kolektor koji će omogućiti
priključenje stanovništva na mjesnu mrežu, a što je započeto te se očekuje da
će kolektor biti završen tijekom iduće godine. Nakon završetka kolektora,
krenut će se u izgradnju sekundarne mreže na koju će se dalje priključivati
stanovnici navedenih mjesta.

Izgradnjom kanalizacije uredit će se kanali kao i ceste i to
Mlinska ulica te drugi odvojci koji za sada nemaju asfaltiranu cestu.

Skip to content