Održan zbor građana u Rezovačkim Krčevinama

U sklopu održavanja zborova građana po mjesnimodborima na području grada Virovitice, jučer je održan sastanak u mjesnomodboru Rezovačke Krčevine na kojem su stanovnici navedenog mjesnog odboraiznijeli svoja mišljenja kao i zahtjeve vezane za uređenje naselja tezadovoljavanje njihovih potreba vezanih za izgradnju i održavanje cesta,izgradnju kanalizacije, vodovoda i javne rasvjete gdje nije izgrađena.
U sklopu održavanja zborova građana po mjesnim odborima na
području grada Virovitice, jučer je održan sastanak u mjesnom odboru Rezovačke
Krčevine na kojem su stanovnici navedenog mjesnog odbora iznijeli svoja
mišljenja kao i zahtjeve vezane za uređenje naselja te zadovoljavanje njihovih
potreba vezanih za izgradnju i održavanje cesta, izgradnju kanalizacije,
vodovoda i javne rasvjete gdje nije izgrađena.

Tijekom 2007. godine na području Mjesnog odbora Rezovačke
Krčevine izvedeni su sljedeći radovi: rekonstrukcija ceste u ulici Stipe
Markovića ukupne dužine 450 metara, nasipavanje poljskih puteva žutim šljunkom,
izgrađena je vodovodna mreža u Šumskoj ulici, postavljene su table sa natpisima
ulica.

Do kraja 2007. godine izvršit će se uređenje poljskih
puteva, dok se za sljedeću godinu kao najvažniji projekt predviđa početak
izgradnje kanalizacije što podrazumijeva izradu projekta, ishođenje
građevinskih dozvola te stvaranje drugih pretpostavki kako bi se i u tom dijelu
koji još jedini nije obuhvaćen projektima mogla započeti, a onda i u periodu od
3 godine i završiti izgradnja kanalizacije. Što se tiče izgradnje plinske
mreže, potrebno je prvo dobiti podatke o broju zainteresiranih domaćinstava o
uvođenju plina s obzirom da izgradnja plinske mreže je isplativa samo ukoliko
postoji veća zainteresiranost, odnosno garancija za priključenje na mrežu nakon
izgradnje. Ostali manji komunalni zahvati što se tiče uređenja cesta te okoliša
mrtvačnice bit će naknadno utvrđeni.

Skip to content