Održan zbor građana u Golom Brdu

golo brdo 1Gradonačelnik Ivica Kirin, zajedno sa svojim suradnicima, pročelnicima i direktorima gradskih tvrtki održao je sastanak sa građanima Golog Brda. Na sastanku osim informacije o budućim aktivnostima kako na području grada, ali osobito u ovom mjesnom odboru, gradonačelnik je sa svojim suradnicima spremno odgovarao na sva pitanja zainteresiranih građana. Najviše pitanja odnosilo se je na komunalnu problematiku, osobito završetak radova na rekonstrukciji ceste kroz Podgorje i Golo Brdo koja će biti završena ove godine, problemima u brdskim ulicama te napuštenih parcela koje je Grad odlučio riješiti, ali i pitanja vezana uz legalizaciju objekata. Gradonačelnik Ivica Kirin podsjetio je i na uvođenje besplatnog broja telefona komunalnog info centra 0800-9995 na koji mogu prijaviti svi problemi komunalne naravi, a sve u cilju kako bi se oni što prije riješili ili bar mještani izvijestili o tome iz kojih se razloga ti problemi trenutno ne mogu riješiti.

Skip to content