Održan seminar za članove Međuresornog tima za borbu protiv trgovine ljudima VPŽ-a

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

sosU sklopu projekta ”Prekinimo lanac!” koji provodi Udruga S.O.S. Virovitica, uz financijsku potporu Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održan je od 07. do 9. studenog 2013.g u Termama Jezerčica seminar za članove i članice multidisciplinarnog tima za prevenciju i suzbijanje trgovanja ljudima Virovitičko-podravske županije.

Cilj seminara je povezati lokalne institucije za aktivni i koordinirani rad na suzbijanju trgovine ljudima kroz jačanje multidisciplinarnog tima koje se postiže stjecanjem novih znanja i novih informacija i razmjenom međusobnog iskustva što je jedan od preduvjeta za uspješnost u prevenciji i sprečavanju trgovanja ljudima na regionalnoj i lokalnoj razini.Tim sačinjavaju djelatnici svih relevantnih institucija koje rade na prevenciji i suzbijanju trgovanja ljudima i koji se u svom radu susreću sa žrtvama i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama. Na seminaru su sudjelovali predstavnici zdravstva, policije, Državnog odvjetništva, sudstva, Centara za socijalnu skrb, Obiteljskog centra, Županije,školstva i organizacija civilnog društva.

U radu seminara u svojstvu predavača sudjelovali su: Diana Kovačević Remenarić iz Državnog odvjetništva RH, Selma Golubović iz Hrvatskog Crvenog Križa, Ines Loknar Mijatović iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Niko Anđić iz Ministarstva unutarnjih poslova (Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek), Mirjana Tadić iz Ministarstva zdravlja te Desa Kolesarić, predsjednica udruge S.O.S. Virovitica.

Sudionici, članovi tima, istaknuli su koliko je važno što imaju priliku educirati se na ovakav način kao i kontinuirano okupljanje i prilike za međusobnu razmjenu iskustava što doprinosi unaprjeđenju rada na ovu tematiku. Istaknuta je važnost nastavka rada na preventivnim aktivnostima, prvenstveno s populacijom mladih, ali i na senzibilizaciji šire javnosti jer samo zajedničkom suradnjom možemo doći do boljih rezultata.

I ove godine ukazalo se na problem nemogućnosti ostvarivanja zdravstvene zaštite kod maloljetnih žrtava trgovine ljudima te je nužno djelovati na usklađivanju zakonodavstva za ostvarivanje iste.

Prema podacima iznesenima na seminaru, ove godine do sada identificirano je 18 žrtava trgovine ljudima a 7 je potencijalnih žrtava što ovu godinu označava kao godinu s najvećim brojem identificiranih žrtava od kada se vodi službena statistika u MUP-u i Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Tema koja je zaintrigirala okupljene i predavače je veliki broj djece bez pratnje iz područja zahvaćenih ratovima i siromaštvom (Sjeverna Afrika, Afganistan i sl.) koja su ove godine ušla u Republiku Hrvatsku bez reguliranog statusa te je to područje sive zone budući da se ne može sa sigurnošću utvrditi jesu li oni žrtve trgovine ljudima.

Prezentiran je Kazneni zakon koji je stupio na snagu 1.1.2013. u kojemu je došlo do promjena vezanih uz područje trgovine ljudima.

Skip to content