Održan sastanak vezan uz izradu dokumentacije za projekt izrade bio-pročistača i sustava odvodnje za koje se očekuje sufinanciranje iz fondova Europske unije

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Gradske uprave održan je radni sastanak projektnog tima za Izradu studijsko-projektne dokumentacije aglomeracije Virovitica (izrada idejnih i glavnih projekata za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje) te izradu studije utjecaja na okoliš i izradu studije izvedljivosti sa izradom aplikacije za kohezijski fond.

Predstavnici investitora Hrvatskih voda, Grada Virovitice i komunalnog poduzeća Virkom d.o.o. te izrađivači projektne dokumentacije Institut IGH d.d. i Hidroing d.o.o. objedinjeni u projektni tim, temeljem postojeće planske, tehničke, studijske i druge dokumentacije, analizirali su trenutno stanje te definirali dugoročne potrebe grada Virovitice uz ekonomski najučinkovitiji razvoj sustava odvodnje za se očekuje da će biti prihvaćen za sufinanciranje od strane EU.

Studija izvodljivosti bit će napravljena kao cjeloviti dokument, zajedno sa svim potrebnim podlogama, dodacima i dokumentacijom, kojom će se dokazati izbor najprihvatljivijih rješenja kako s tehničko-tehnološkog, tako i financijsko-ekonomskog aspekta.

Aplikacija će sadržavati sve relevantne administrativne, tehničke, ekološke i financijske podatke vezano uz projekt te se tijekom 2012. godine očekuje njeno prihvaćanje od strane nadležnih nacionalnih tijela te Europske komisije. Ugovorena vrijednost izrade cjelokupne dokumentacije nakon provedene javne nabave od strane Hrvatskih voda i odabranog najpovoljnijeg ponuditelja iznosi 2.223.594,00 kn, a krajnji rok ispunjenja usluga 2012. godine. Vrijednost samog izvođenja radova biti će poznata nakon izrade projektne dokumentacije te provedenog međunarodnog javnog nadmetanja, a ista se u ovom trenutku procjenjuje na oko 15 milijuna eura.

Skip to content