Održan sastanak na temu racionalizacije sudova

Jučer je u prostorijama Gradske uprave održan sastanak sapredstavnicima Ministarstva pravosuđa na temu racionalizacije mrežesudova na području Republike Hrvatske sa naglaskom na sudove napodručju Virovitičko-podravske županije. Sastanku su nazočili državnitajnik Dražen Bošnjaković, savjetnica Barica Novosel, gradonačelnikSlatine Ivan Roštaš, gradonačelnik Orahovice Josip Nemec, načelnikOpćine Pitomača Željko Grgačić, a ispred Grada Virovitice nazočili supredsjednica Gradskog vijeća Željka Grahovac, tajnik Grada MirjanaTerlecky i pročelnica Ureda gradonačelnika Đurđa Aragović.Jučer je u prostorijama Gradske uprave održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravosuđa na temu racionalizacije mreže sudova na području Republike Hrvatske sa naglaskom na sudove na području Virovitičko-podravske županije. Sastanku su nazočili državni tajnik Dražen Bošnjaković, savjetnica Barica Novosel, gradonačelnik Slatine Ivan Roštaš, gradonačelnik Orahovice Josip Nemec, načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić, a ispred Grada Virovitice nazočili su predsjednica Gradskog vijeća Željka Grahovac, tajnik Grada Mirjana Terlecky i pročelnica Ureda gradonačelnika Đurđa Aragović.

Državni tajnik naglasio je da će se racionalizacijom mreže sudova ostvariti ekonomičnija i brža zaštita prava i interesa građana pred sudovima tako što će se u okviru većih sudova moći otvoriti specijalizacije za kazneno, radno, obiteljsko, građansko pravo i tako specijalizirani suci će brže i kvalitetnije voditi te postupke, brže donositi presude, a same presude će biti stručnije.

Za Virovitičko-podravsku županiju predviđeno je spajanje Općinskog suda u Pitomači sa Općinskim sudom u Virovitici, a Općinskog suda u  Orahovici sa Općinskim sudom u Slatini, tako da bi na području naše županije ostala dva općinska suda i to u Virovitici i Slatini.

Skip to content