Održan sastanak mještana Čemernice s predstavnicima Grada Virovitice

Predstavnici Grada Virovitice na čelu sa gradonačelnikom Ivicom Kirinom u mjesnom domu u Čemernici održali su sastanak sa mještanima Čemernice. Na početku su upozorili mještane na ustrojavanje Komunalnog info centra putem telefonskog broja 725-380 gdje građani mogu prijaviti sve probleme komunalne naravi, ali i iznijeti svoje prijedloge za njihovo kvalitetno rješavanje. Nakon toga upoznali su ih i sa svim aktivnostima koji su u tijeku ili se planiraju odraditi u skoroj budućnosti.

Gradonačelnik Kirin posebno je istaknuo da će grad krenuti u rješavanje problema vezanih uz nesavjesne vlasnike koji ne održavaju svoje privatne parcele te one postaju mjesto širenja glodavaca i raznih drugih životinja i nametnika. Izrazio je i nezadovoljstvo činjenicom što još uvijek nije izabran novi direktor u Hrvatskim vodama jer mještani na dosadašnjim sastancima najviše upozoravaju upravo na probleme koji se odnose na neuređene kanale. Na kraju je pohvalio rad Vijeća mjesnog odbora Čemernica kao jednog od najaktivnijih u Virovitici i naglasio je da su ti ljudi sigurno najzaslužniji što je Čemernica u proteklih 10-ak godina postala naselje koje po svim karakteristikama samo na papiru nosi naziv prigradskog naselja te posebno pozdravio osnivanje Udruge umirovljenika Čemernica.

Mještani su predstavnicima Grada postavili i brojna pitanja, a najviše ih je zanimalo rješavanje pitanja uređenja kanala za oborinsku odvodnju, uređenja neuređenih privatnih parcela i legalizacije neucrtanih građevinskih objekata.

U petak 25. svibnja s početkom u 20 sati u Mjesnom domu u Rezovačkim Krčevinama održat će se sastanak sa mještanima Rezovačkih Krčevina.

Skip to content