Odobren projekt izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića Virovitica

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica za sufinanciranje projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića Virovitica“.

Gimnazija je u suradnji s Razvojnom agencijom VIDRA ovaj projekt prijavila na Otvoreni poziv – Pilot projekt Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Od ukupno prijavljenih prihvatljivih troškova u iznosu od 200.000,00 kuna, Gimnaziji je odobren iznos od 187.460,00 kuna.

Projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića Virovitica“ obuhvaća izradu projektne dokumentacije (glavnog projekta) koja ima za cilj energetsku obnovu kojom će se postići energetske uštede kroz rekonstrukciju toplinske zaštite ovojnice, termoizolaciju vanjskog zida, termoizolaciju poda prema tlu ili negrijanom prostoru, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla, zamjenu unutarnje rasvjete energetski učinkovitom te jednu od mjera obnovljivih izvora energije po savjetu projektanta.

Ovaj pilot projekt odvija se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u kojem Hrvatska za projekte povećanja energetske učinkovitosti zgrada ima na raspolaganju od 2014. do 2020. godine 311 milijuna eura.

Natječaj je otvoren od 9. srpnja 2015. do 31. prosinca 2020. godine, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kuna. Sredstva su osigirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Skip to content