Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune DPU Južni blok

Ovom Odlukom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Detaljnog plana uređenja Južni blok budući da je utvrđeno da predmetni prostorni plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

Odluku preuzmite OVDJE

Skip to content