Od 18. ožujka do 1. travnja: Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice

Za vrijeme javnog uvida, od 18. ožujka do 1. travnja, prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice bit će izložen svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo, soba br. 108, 1. kat, Trg kralja Zvonimira 1.

Prijedlog Plana dostupan je i na službenim stranicama nositelja izrade prostornog plana: www.virovitica.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se 27. ožujka u 12,00 sati u sali za sastanke Grada Virovitice.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati na mjestu javnog uvida, odnosno za vrijeme javnog izlaganja, a mogu se dostaviti i poštanskim putem do posljednjeg dana javnog uvida na adresu: Grad Virovitica, Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica.

SUVREMENA I USKLAĐENA SLIKA GRADA

Cilj ovih izmjena i dopuna je, prije svega, unaprijediti i dovršiti prostor središta grada u segmentima koji nedostaju i to tako da se izmjenom bitnih lokacijskih uvjeta, poput maksimalno dozvoljene etažnosti zgrada, izgleda zgrada po pitanju izgleda pročelja i boja fasada te samih namjena i postotka izgrađenosti doprinese suvremenoj i usklađenoj slici.

U okvirima obuhvata Urbanističkog plana uređenja je vrlo čvrsta struktura prostora, a osnovni pravci i odnosi ulica i trgova u potpunosti su definirani te nema mnogo manevarskog prostora. Slobodne površine koje mogu prihvatiti novu izgradnju su vrlo ograničene te je zbog toga posebna pažnja posvećena iznalaženju, a nakon toga i adekvatnoj sadržajnoj i građevinskoj artikulaciji ograničenih razvojnih prostornih resursa u užem gradskom središtu. Pritom će se u obzir uzeti činjenica da je samo središte grada pogodno za nove poslovne prilike u smislu novog priljeva investicija i to putem ostvarivanja mogućnosti gradnje prema izmijenjenim lokacijskim uvjetima koji su prihvatljivi kako široj javnosti, tako i potencijalnim budućim investitorima.

Osim toga, u predmet ovih Izmjena i dopuna spada i poboljšanje parkirališnog prostora i otvaranje novih pješačkih zona oko Gradskog parka.

Više informacija doznajte na: https://www.virovitica.hr/2019/03/poziv-na-javnu-raspravu-o-prijedlogu-izmjena-i-dopuna-urbanistickog-plana-uredenja-sredista-virovitice/

(virovitica.hr, fotografija: Facebook Informativni centar Virovitica)

Skip to content