Od 1. studenog na snagu stupa Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom – kazna za nepravilno odlaganje otpada 100,00 kuna

U prostorijama Grada Virovitice održan je sastanak na temu provedbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom s naglaskom na mjere koje je potrebno poduzeti u svrhu sprječavanja nepropisnog odlaganja otpada. Kao jedan od većih problema istaknuto je upravo pogrešno odlaganje otpada. Osim zagađenja „miješanim“ komunalnim otpadom i onemogućavanja kasnijeg iskorištenja korisnog otpada, isti zbog toga, uz nepotrebne troškove, završava na Odlagalištu čiji je kapacitet ograničen.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom na snagu je stupio 2013. godine, a za provedbu dijela odredbi Zakona Vlada RH je bila obvezna donijeti Uredbu o načinu gospodarenja komunalnim otpadom. Predmetna Uredba donesena je 25. svibnja ove godine, a na snagu stupa 1. studenog. Nakon toga, gradovi imaju rok od 3 mjeseca za donošenje odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u skladu sa Zakonom i Uredbom. Po Odluci o komunalnom redu, kazna je 100,00 kuna.

Najveći problem je nerazvrstavanje otpada jer većina građana i dalje sav otpad baca u komunalni, a obvezni smo uvesti sustav održivog gospodarenja otpadom jer smo u odnosu na to pitanje preuzeli obveze pristupanjem EU.

Sastanku su nazočili djelatnici tvrtke Flora VTC kao davatelja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na čelu s direktorom Željkom Iharošem te predstavnici Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice na čelu s pročelnikom Kristijanom Sabom.

MG 9325

Skip to content