Od 1. rujna 2011. godine nova usluga virovitičke tvrtke Flora Vtc – odvoz i zbrinjavanje zelenog otpada

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Virovitička tvrtka Flora Vtc od 1. rujna ove godine uvodi novu uslugu – odvoz „zelenog“ otpada iz virovitičkih kućanstava. Naime, pod „zeleni otpad“ podrazumijeva se: trava, lišće, granje ukrasnog bilja…Virovitička tvrtka Flora Vtc od 1. rujna ove godine uvodi novu uslugu – odvoz „zelenog“ otpada iz virovitičkih kućanstava. Naime, pod „zeleni otpad“ podrazumijeva se: trava, lišće, granje ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave niti jednim oblikom komercijalne djelatnosti. Ukoliko zeleni otpad niste u mogućnosti samostalno kompostirati, što je prirodan i najefikasniji način recikliranja, od sada ga možete bez naknade dovesti na Odlagalište Virovitica (Florin put b.b. – tel.098/9833747) svakoga dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati ili uslugu odvoza, uz naknadu od 5,00 kn, povjeriti Flori. Usluga se naručuje i plaća u poslovnicama Flore. Detaljnije informacije mogu se dobiti na službenoj Internet stranici tvrtke Flora Vtc – www.flora-vtc.hr

Skip to content