Očekivana cijena POS stanova je 800€ po kvadratu

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Grga Ivezić, danas su potpisali Ugovor o prijenosu vlasništva zemljišta temeljem kojega se Grad Virovitica…Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Grga Ivezić, danas su potpisali Ugovor o prijenosu vlasništva zemljišta temeljem kojega se Grad Virovitica odrekao vlasništva zemljišta  u Južnom bloku površine 314čhv, a sve s ciljem što uspješnije realizacije provedbenog programa društveno poticajne stanogradnje (POS), koji bi u prvoj fazi trebao obuhvatiti izgradnju zgrade za 29 stanara s Konačne liste za kupnju stana iz Programa POS-a.

Zemljište se nalazi u Južnom bloku i na njemu se planira izgraditi zgrada sa 29 stanova. Paralelno s radovima na izgradnji prve zgrade, započinju radovi i na ishođenju dokumentacije, te izgradnji druge zgrade za koju je već Grad Virovitica osigurao prostor, također u Južnom bloku.

Grad Virovitica bez naknade odrekao se vlasništva nad zemljištem, a sve s ciljem kako bi cijena kvadrata budućih stanova bila što niža. Izgradnja prve zgrade trebala bi započeti u ljeto 2009. godine, a prije toga slijedi:  raspisivanje natječaja za izbor projektanta, izrada idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole koja bi trebala biti dobivena do sredine siječnja 2009. godine te ishođenje građevinske dozvole. Završetak izgradnje zgrade očekuje se do konca 2010. godine. Prema najavi gradonačelnika Ivice Kirina i direktora APN-a Grge Ivezića, očekivana cijena kvadrata POS stana u Virovitici iznositi će oko 800€.

Do sada je ukupno useljeno 4.619 stanova od čega je do kraja 2003. Godine 906, a nakon 1. Siječnja 2004. Godine ukupno je predano 3.713 ključeva vlasnicima novih stanova. Riječ je o 121 lokaciji na kojoj je izgrađeno 144 objekta. Treno je u izgradnji 152 stana, a u fazi pripreme su 22 nove lokacije sa ukupno 1250 stanova od kojih je jedna lokacija i u Virovitici.

Skip to content