Objavljeno niz Javnih poziva iz Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva, za bespovratne državne potpore

Na stranicama Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva objavljen je niz Javnih poziva iz Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva, za bespovratne državne potpore, i to za projekte
– „Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva” za 2010. godinu – otvoren 45 dana, namijenjen za
a) uvođenje novih tehnologija
b) marketinške aktivnosti
c) tehničko usklađivanje
– „Izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama JLS” za 2010. godinu – otvoren do 30.9.2010., namijenjen za
a) izradu projektne dokumentacije
b) izgradnju infrastrukture u zoni
c) za promidžbu
– „Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom” za 2010. godinu – otvoren 45 dana, namijenjen za
a) nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila),
b) pokretanje poslovanja, tj. izradu poslovnog plana, konzultantske usluge te poduzetničku izobrazbu (osim troškova studija),
c) troškove osnivanja odnosno pokriće dijela troškova registracije (ne uključuje osnivački kapital).- „Zadružno poduzetništvo” za 2010. godinu – otvoren 45 dana, namijenjen za
a) Mjera 1. – Početna ulaganja u zadruge
b) Mjera 2. – Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
c) Mjera 3. – Savjetodavne usluge
d) Mjera 4. – Potpore razvoju socijalnih zadruga,- „Poduzetništvo žena” za 2010. godinu – otvoren 45 dana, namijenjen za
a) nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila),
b) pokretanje poslovanja, tj. izradu poslovnog plana, konzultantske usluge te poduzetničku izobrazbu (osim troškova studija),
c) troškove osnivanja odnosno pokriće dijela troškova registracije (ne uključuje osnivački kapital),
d) troškove čuvanja djece poduzetnicama početnicama, odnosno 75% cijene troškova vrtića, 75% cijene troškova odgajateljice i 75% cijene troškova produženog boravka u školi, za razdoblje od jedne godine, a maksimalno do 10.000,00 kuna.
– „GAZELE” za 2010. godinu – otvoren 45 dana, namijenjen za
a) proizvodne i prerađivačke djelatnosti,
b) tehnološki razvoj, inovativna poslovna rješenja i primjene inovacija,
c) strateško poslovanje i upravljanje.
– „Inovacijom do konkurentnosti” za 2010. godinu – otvoren 45 dana, namijenjen za
a) subjekte malog gospodarstva koji se bave primijenjenim istraživanjem
b) inovatore – fizičke osobe, čije je prebivalište na području Republike Hrvatske, a bave se istraživanjem i razvojem novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanjem već postojećih proizvoda, postupaka i usluga,
c) asocijacije inovatora koje organiziraju izložbe/sajmove inovacija u zemlji i inozemstvu. – „Poduzetničke potporne institucije” za 2010. godinu – otvoren 45 dana, namijenjen za
a) Projektnu aktivnost – Razvojne agencije i Poduzetnički centri
b) Projektnu aktivnost – Poduzetnički inkubatori
c) Projektnu aktivnost – Tehnološki parkovi

Više informacija na www.mingorp.hr.

Skip to content