Objavljeni natječaji za sufinanciranje otkupa jabuka prve klase i za industrijsku preradu, grožđa,…

jabuka
Ilustracija

Odlukama Vlade Republike, Hrvatske Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja raspisalo je Javne natječaje za sufinanciranje troškova prodaje/otkupa jabuka za industrijsku preradu, otkupa i skladištenja jabuka I. klase, troškova otkupa i skladištenja mandarina te troškova otkupa grožđa.

Jabuke I. klase

Pravo sudjelovanja imaju domaće pravne osobe-otkupljivači, a sufinancirat će se jabuka I. klase, otkupljena do 1. studenog 2011. godine. Prijave se podnose Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 15. studenog 2011. godine. Ministarstvo će potpisati Ugovore s otkupljivačima nakon dostave dokumentacije o izvršeno otkupu. Otkupljivač je obvezan vlasniku jabuka isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenih jabuka I. klase otkupljenih u okviru kvote najkasnije do 30. lipnja 2012. godine.

Jabuke za industrijsku preradu

Pravo sudjelovanja imaju poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a sufinancirat će se jabuka za industrijsku preradu prodana/otkupljena do 15. prosinca 2011. godine. Zainteresirani proizvođači dužni su najkasnije do 30. prosinca 2011. podnijeti prijavu i dostaviti dokumentaciju o prodanim količinama Agenciji za plaćanja. Isplatu proizvođača jabuka za industrijsku preradu Agencija za plaćanja će izvršiti nakon dostave i kontrole dokumentacije.

Grožđe

Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe i obrti, otkupljivači, a sufinancirat će se grožđe otkupljeno do 30. studenog 2011. Prijave se podnose Agenciji za plaćanja do 15. prosinca 2011. godine. Ministarstvo će potpisati Ugovore s otkupljivačima nakon dostave dokumentacije o izvršeno otkupu. Otkupljivač je obvezan vlasniku grožđa isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenog grožđa otkupljenog u okviru kvote najkasnije do 31. kolovoza 2012. godine. Natječaji se mogu pronaći na službenoj Internet stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja odnosno ovdje.  (www.mpr.hr)

Skip to content