Obavijesti i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta, načinu i području testiranja za radno mjesto višeg stručnog suradnika za upravne i pravne poslove

Skip to content