Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. izjavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 u sukobu interesa.

Skip to content