Obavijest proizvođačima duhana o pravilnoj uporabi sredstva za zaštitu bilja

2232Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice, obavještava sve pravne i fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom djelatnošću, osobito uzgojem duhana, na području rubnih gradskih i prigradskih naselja, na pravilnu primjenu i korištenje kemijskih sredstava za zaštitu bilja.

            Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati sukladno važećim agrotehničkim mjerama. Sredstva za zaštitu bilja moraju se primjenjivati sukladno Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine 70/05) i   uputama koje se nalaze uz svako pojedino sredstvo,  uz obveznu pripremu propisane koncentracije, te odabirom najpovoljnijih vremenskih uvjeta, kako se ne bi prouzročilo onečišćenje stambenih, gospodarskih i drugih objekata u kojima obitavaju ljudi i životinje, naročito ako bi se takvom primjenom prouzročilo onečišćenje voda kao i susjednih zemljišta i zasađenih poljoprivrednih kultura na njima.

            S obzirom da se kod primjene pojedinih sredstava u zaštiti duhana propisuje udaljenost od susjednih parcela minimalno 50 metara, upozoravaju se proizvođači duhana da poštuju propisane mjere svakog pojedinog sredstva,  vodeći računa o njihovom štetnom djelovanju na  ekosustav. Poljoprivredni inspektor ovlašten je da zabrani nepravilnu primjenu sredstva te utvrdi identitet prekršitelja i kazni ga u skladu sa Zakonom  o sredstvima za zaštitu bilja kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za fizičke osobe, odnosno od 5.000,00 do 100.000,00 kn za pravne osobe.

            Glavna karakteristika sredstva za zaštitu bilja  je otrovnost. Iako bi ona trebala biti otrovna prvenstveno za štetnike, negativne posljedice njihove primjene po zdravlje ljudi u praksi nije moguće potpuno izbjeći. Potrebno je, stoga, uložiti maksimalne napore da ostaci sredstva za zaštitu bilja  u što manjoj mjeri dopiru do čovjeka. S obzirom na učestale pritužbe građana koji se nalaze u rubnim područjima većih poljoprivrednih površina, kako u prigradskom naselju, tako i na području grada, Grad Virovitica apelira na proizvođače duhana, da spomenuta sredstva upotrebljavaju racionalno i u skladu s propisanim uputama,  štiteći tako svoje zdravlje, zdravlje naših sugrađana, okoliš i ostali živi svijet.

 

Skip to content