Obavijest o izradi prostornih planova

Obavještava se javnost da je Grad Virovitica pristupio izradi, odnosno izmjeni i dopuni sljedećih dokumenata prostornog uređenja…KLASA: 601-01/08-01/03
URBROJ: 2189/01-01-09-7
Virovitica, 23. 01. 2009.

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (”Narodne novine” broj 76/07), Grad Virovitica, kao nositelj izrade prostornih planova, objavljuje slijedeću

O B A V I J E S T
O IZRADI PROSTORNIH PLANOVA

Obavještava se javnost da je Grad Virovitica pristupio izradi, odnosno izmjeni i dopuni sljedećih dokumenata prostornog uređenja:
– Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Virovitice,
– Urbanistički plan uređenja poslovne zone Zapad 1,
– Urbanistički plan uređenja poslovne zone Zapad 2,
– Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Športsko-Rekreacijskog Centra
VeGeŠKa”,
– Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Južni blok”.
O datumu, mjestu i vremenu održavanja prethodne i javne rasprave naprijed navedenih planova javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja te na službenim internetskim stranicama Grada Virovitice.

Skip to content